Search results

 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkUniversity of Economics in Bratislava
  EU v Bratislave
  Wirtschaftsuniversität Bratislava
  Economic University Bratislava
  University of Economics of Bratislava
  EU
  See alsoFormer Caption Entry : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (65) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (838) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (37) - ARTICLES
  (59) - súbor autorít korporácií a akcií
  (30) - vendor
  (14) - ELECTRONIC RESOURCES
  (775) - BOOKS
  (10) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 2. TitleSlovenská vysoká škola obchodná
  TownBratislava
  See alsoLater Caption Entry : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210p - publisher
  References (1) - vendor
  (1) - BOOKS
  corporation

  corporation

 3. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Detašované pracovisko Fakulty riadenia v Košiciach
  TownBratislava
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  NoteDetašované pracovisko VŠE v Košiciach vzniklo v r. 1969. V r. 1975 bolo pripojené k Fakulte riadenia VŠE
  Database210v - vendor
  References (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - BOOKS
  corporation

  corporation

 4. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
  TownBratislava
  See linkFakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví VŠE v Bratislave
  FERVO
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Later Caption Entry : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  NoteR. 1991 premenovaná na: Fakulta podnikového manažmentu
  Database210v - vendor
  References (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (196) - BOOKS
  corporation

  corporation

 5. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
  See linkFakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE v Bratislave
  FESaCR
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  NoteR. 1977 zmena detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty na Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
  Database210p - publisher
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (129) - BOOKS
  corporation

  corporation

 6. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  TownBratislava
  See linkFakulta hospodárskej informatiky VŠE
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  NoteDo r. 1991 pod názvom Fakulta riadenia VŠE
  Database210v - vendor
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - BOOKS
  corporation

  corporation

 7. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta odvetvových ekonomík
  TownBratislava
  See linkFakulta odvetvových ekonomík VŠE v Bratislave
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - BOOKS
  corporation

  corporation

 8. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu
  TownBratislava
  See linkFakulta podnikového manažmentu VŠE v Bratislave
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - BOOKS
  corporation

  corporation

 9. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta politickej ekonómie
  TownBratislava
  See linkFakulta politickej ekonómie VŠE v Bratislave
  VŠE, Fakulta politickej ekonómie
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (5) - BOOKS
  corporation

  corporation

 10. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  TownBratislava
  See linkVŠE, Fakulta riadenia
  Fakulta riadenia VŠE
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Later Caption Entry : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  NoteR. 1991 premenovaná na: Fakulta hospodárskej informatiky VŠE
  Database210p - publisher
  References (49) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - vendor
  (1) - working place
  (291) - BOOKS
  corporation

  corporation