Search results

 1. TitleEtika v účtovníctve a audítorstve. Medzinárodná konferencia (11.6.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 2. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra účtovníctva a audítorstva FHI EU
  KUA
  EUBFHIKUA
  FHIKUA
  KÚA FHI
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Former Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (74) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (8) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (10) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 3. TitleImplementácia medzinárodných účtovných štandardov (IAS) do účtovníctva Slovenskej republiky a Českej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia (25.-27.6.2001 : Belušské Slatiny, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 4. TitleNové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia (17.-18.9.2007 : Starý Smokovec, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 5. TitleRozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska. Vedecký seminár (2. : 25.4.2006 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 6. TitleTeória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Medzinárodná vedecká konferencia (5.-7.9.2005 : Makov, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action