Search results

 1. TitleCharles University. Charles University Environment Center ((Prague, Czech Republic))
  TownPrague
  See alsoParent Term : Univerzita Karlova v Praze. (Praha, Česko)
  Database210v - vendor
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  corporation

  corporation

 2. TitleUniverzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií ((Praha, Česko))
  TownPraha
  See linkFakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
  See alsoParent Term : Univerzita Karlova v Praze. (Praha, Česko)
  Database210v - vendor
  References (6) - BOOKS
  corporation

  corporation

 3. TitleUniverzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd ((Praha, Česko))
  TownPraha
  See linkUK Praha, Fakulta sociálních věd
  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  See alsoParent Term : Univerzita Karlova v Praze. (Praha, Česko)
  Database210v - vendor
  References (29) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1) - vendor
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (6) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 4. TitleUniverzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta ((Praha, Česko))
  TownPraha
  See linkFilozofická fakulta UK
  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  See alsoParent Term : Univerzita Karlova v Praze. (Praha, Česko)
  Database210v - vendor
  References (7) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 5. TitleUniverzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta ((Praha, Česko))
  TownPraha 1
  See linkPedagogická fakulta UK
  See alsoParent Term : Univerzita Karlova v Praze. (Praha, Česko)
  Database210v - vendor
  References (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 6. TitleUniverzita Karlova v Praze. Právnická fakulta ((Praha, Česko))
  TownPraha
  See linkPrávnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  See alsoParent Term : Univerzita Karlova v Praze. (Praha, Česko)
  Database210v - vendor
  References (2) - BOOKS
  corporation

  corporation

 7. TitleUniverzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta ((Praha, Česko))
  TownPraha 2
  See alsoParent Term : Univerzita Karlova v Praze. (Praha, Česko)
  Database210v - vendor
  References (1) - BOOKS
  corporation

  corporation