Search results

 1. TitleDigitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference (15.-16.11.2018 : Bratislava, Slovakia)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 2. TitleGenerácia 2006. Vedecká konferencia (23. novembra 2006 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  action

  action

 3. TitleGenerácia 2007. Medzinárodná vedecká konferencia (16. november 2007 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 4. TitleGenerácia 2008. Medzinárodná vedecká konferencia (26.11.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 5. TitleHospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká konferencia (19. apríla 2007 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  action

  action

 6. TitleHospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká konferencia (22.5.2008 : Senec, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 7. TitleNadácia Národohospodár ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See also Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (4) - BOOKS
  corporation

  corporation

 8. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU
  KIV
  KIV NHF
  EUBFNHKIV
  FNHKIV
  KAIaVT NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (1) - BOOKS
  corporation

  corporation

 9. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU
  NHF KPN
  KPN
  KBF
  EUBFNHKBF
  FNHKBF
  Department of Banking and International Finance, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava
  KBaMF NHF
  Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
  See alsoFormer Caption Entry : Katedra peňažníctva NHF EU v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (84) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (30) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 10. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra ekonomickej teórie ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra ekonomickej teórie NHF EU
  KET
  NHF KET
  EUBFNHKET
  FNHKET
  KET NHF
  Katedra ekonomickej teórie
  Department of economics of Faculty of national economy
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Katedra všeobecnej ekonomickej teórie a hospodárskych dejín
  Database210v - vendor
  References (107) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - BOOKS
  (234) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation