Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth u0001001^"
 1. Name and Surname Alexy Július
  Name and titlesprof. Ing. Alexy Július CSc.
  Record Typeauthority sign record
  Current date18.01.2024
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (92) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) Catalogue documents - ARTICLES
  (15) Catalogue documents - BOOKS
  (27) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Iné systémové číslo99113 (CREPC2)
  person

  person

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date22.02.2023
  Database210w - working place
  References (8) Authority database - súbor autorít osobných mien
  (2) Authority database - working place
  TitleBratislavská Business School - zrušené
  See linkacronym : EUBBBS
  See alsoFormer Caption Entry : Centrum ďalšieho vzdelávania - zrušené
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Later Caption Entry : Centrum celoživotného vzdelávania
  corporation

  corporation

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date22.02.2023
  Database210w - working place
  References (1) Authority database - working place
  TitleCentrum celoživotného vzdelávania
  See linkacronym : EUBCCV
  See alsoFormer Caption Entry : Bratislavská Business School - zrušené
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date18.12.2017
  Database210w - working place
  References (4) Authority database - súbor autorít osobných mien
  (1) Authority database - working place
  TitleCentrum ďalšieho vzdelávania - zrušené
  See linkacronym : EUBCDV
  See alsoLater Caption Entry : Bratislavská Business School - zrušené
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date22.02.2023
  Database210w - working place
  References (9) Authority database - súbor autorít osobných mien
  (1) Authority database - working place
  TitleCentrum informačných technológií
  See linkacronym : EUBCIT
  See alsoFormer Caption Entry : Ústav výpočtovej techniky EU
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date22.02.2023
  Database210w - working place
  References (1) Authority database - súbor autorít osobných mien
  TitleCentrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
  See linkacronym : EUBKVV
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date30.09.2010
  Database210w - working place
  References (2) Authority database - súbor autorít osobných mien
  TitleCentrum na zabezpečenie a podporu kvality
  See linkacronym : EUBZPK
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date03.03.2006
  Database210w - working place
  References (16) Authority database - súbor autorít osobných mien
  TitleCentrum telesnej výchovy a športu EU
  See linkacronym : EUBCTV
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 9. NoteVznik v r. 2010
  Record Typeauthority sign record
  Current date22.02.2023
  Database210w - working place
  References (6) Authority database - súbor autorít osobných mien
  (7) Authority database - working place
  Acq. Links (1) Objednávky - actv
  (1) Predplatné - actv
  TitleFakulta aplikovaných jazykov EU
  See linkacronym : EUBFAJ
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Former Caption Entry : Ústav jazykov EU - zrušené
  corporation

  corporation

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date22.02.2023
  Database210w - working place
  References (3) Authority database - súbor autorít osobných mien
  (6) Authority database - working place
  (1) Catalogue documents - BOOKS
  TitleFakulta hospodárskej informatiky EU
  See linkacronym : EUBFHI
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Former Caption Entry : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  corporation

  corporation


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.