Search results

 1. TitleAuditing. Doktorandský seminár (26.3.2018 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 2. TitleKoncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing (6.6.2015 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 3. TitleKreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia (21.4.2016 : Bratislava, Slovensko)
  See linkThe creation of an entity's financial position through accounting policy instruments
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 4. TitleTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky. Vedecký seminár (4. : 29.4.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 5. TitleTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. Vedecký seminár (5. : 28.4.2009 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 6. TitleTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve. Vedecká konferencia (19.9.2012 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 7. TitleTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja. Vedecký seminár (6. : 27.4.2010 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 8. TitleVývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia (20.5.2014 : Bratislava, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (27) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - BOOKS
  action

  action