Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000025 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (5) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) Catalogue documents - ARTICLES
  (21) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.alkoholizmus
  Subject h.alcoholism
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date08.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (13) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) Catalogue documents - ARTICLES
  (11) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.altruizmus
  Subject h.altruism
  Eco-code330.16 - Hospodárske správanie. Potreby. Záujmy
  17 - Etika. Morálka
  Source of Data VerificationŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 66  : Nezištná starostlivosť o blaho iných ľudí, nezištná láska k blížnym; ľudomilnosť (op. egoizmus)
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date24.08.2009
  Database250h - eco-index
  References (12) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.audit etický
  Subject h.ethic(al) audit
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 239  : Nástroj rozvíjania etického správania v rámci podniku. Primárnym cieľom etického auditu je meranie etickej klímy vnútri organizácie. Umožňuje odkrývať nedostatky v praktikách, ktoré môžu ohroziť podnikateľské plány, spôsobiť poruchy a znížiť efektívnosť v podniku.
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (22) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (69) Catalogue documents - ARTICLES
  (60) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.drogy
  Subject h.drugs
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date02.02.2010
  Database250h - eco-index
  References (12) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (433) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (635) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (525) Catalogue documents - BOOKS
  (5) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.etika
  Subject h.ethics
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 240  : Veda o morálke. Skúma vzťahy človeka k iným ľuďom, k spoločnosti a k sebe samému. Zároveň poskytuje praktické návody na správanie a konanie ľudí v súkromnom, pracovnom i verejnom živote. Etika tvorí súčasť aj hospodárskeho života. V trhovom hospodárstve predstavuje základňu pre korektné partnerské vzťahy, spoluprácu a dôveru.
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (9) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.etika aplikovaná
  Subject h.applied ethics
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date10.07.2019
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (17) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) Catalogue documents - ARTICLES
  (8) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.etika environmentálna
  Subject h.environmental ethics
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date02.02.2010
  Database250h - eco-index
  References (17) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) Catalogue documents - ARTICLES
  (14) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.etika hospodárska
  Subject h.ethics in economy
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 240  : Aplikácia všeobecných etických zásad do oblasti hospodárstva. Vzťahuje sa na morálne správanie vo všetkých oblastiach a na všetkých urovniach hospodárstva.
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date02.02.2010
  Database250h - eco-index
  References (35) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) Catalogue documents - ARTICLES
  (29) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.etika manažérska
  Subject h.managerial ethics
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 241  : Kriticko-normatívna reflexia riadenia podniku jeho manažmentom. Vo vzťahu k manažérom plní dvojakú funkciu: 1. poskytuje im základnú orientáciu vo vzťahu k iným skupinám v podniku, 2. poskytuje im návod na sebakontrolu a samoreguláciu správania. Manažérsku etiku možno považovať za druh profesijnej etiky.
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date02.02.2010
  Database250h - eco-index
  References (4) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (172) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (191) Catalogue documents - ARTICLES
  (145) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.etika podnikateľská
  Subject h.business ethics
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 241  : Súbor pravidiel, zásad a princípov, ktoré poskytujú návody na primerané správanie a konanie v špecifických situáciách v podnikaní. Podnikateľská etika je praktická disciplína. Umožňuje ľuďom vysporiadať sa s etickými problémami, ktorým musia každodenne čeliť na všetkých úrovniach podnikania.
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.