Search results

 1. Subject h.absorpcia domáca
  Subject h.domestic absorption
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 12  : Domáca absorpcia v ekonomike sa rovná súčtu spotreby, investícií a vládnych výdavkov, teda rozdielu medzi národným dôchodkom a čistým exportom.
  Database250h - eco-index
  References (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.analýza štatistická
  Subject h.statistical analysis
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  303 - Metódy spoločenských vied
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (203) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (182) - ARTICLES
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (190) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.biometrika
  Subject h.biometrics
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  681.3.07 - Uchovávanie dát. Vstupy. Výstupy
  Source of Data VerificationVeľký slovník cudzích slov, Vydavateľstvo SAMO - AAMM, 1997, s. 178  : Náuka o štatistickom spracúvaní biologického materiálu.
  Database250h - eco-index
  References (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.ceny spotrebiteľské
  Subject h.consumer prices
  Eco-code338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (375) - ARTICLES
  (331) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.diagramy
  Subject h.diagrams
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Look insteadhistogramy
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 30  : Obrazové (grafické) vyjadrenie kvalitatívnych znakov. Podľa spôsobu grafického vyjadrenia sa diagramy rozlišujú na rozmerové (napodobňujúce trojaký rozmer sveta) alebo súradnicové (zobrazujúce len v dvoch rozmeroch, v rovine); tzv. kartogramy zachytávajú tri rozmery v rovine (súradnice, farby plôch na mape).
  Database250h - eco-index
  References (32) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.diagramy regulačné
  Subject h.regulation diagrams
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (18) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.dotazníky
  Subject h.questionnaires
  Eco-code303 - Metódy spoločenských vied
  311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (254) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (195) - ARTICLES
  (71) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.chyby štatistické
  Subject h.statistical errors
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.informácie štatistické
  Subject h.statistical information
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (33) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (81) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.javy náhodné
  Subject h.random phenomena
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading