Search results

 1. 1.belosi

  Subject h.belosi
  Subject h.whites
  Eco-code314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (1) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.bezdomovci
  Subject h.homeless people
  Eco-code304 - Spoločenské problémy všeobecne. Sociálna politika
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.bohatí
  Subject h.the rich
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (42) - ARTICLES
  (20) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.buržoázia
  Subject h.burgeoisie
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Source of Data VerificationŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 205  : Podnikateľská, majetná vrstva občanov; buržoázna spoločnosť, meštianstvo
  Database250h - eco-index
  References (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.černosi
  Subject h.blacks
  Eco-code314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (8) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. 6.deti

  Subject h.deti
  Subject h.children
  Eco-code314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (100) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (354) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (259) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.diferenciácia demografická
  Subject h.demographic differentiation
  Eco-code314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.diferenciácia rodová
  Subject h.gender differentiation
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.diferenciácia sociálna
  Subject h.social differentiation
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  Look insteadrozdiely sociálne
  Database250h - eco-index
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.dôchodcovia
  Subject h.pensioners
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Database250h - eco-index
  References (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (140) - ARTICLES
  (83) - BOOKS
  subject heading

  subject heading