Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000046 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date27.04.2010
  Database250h - eco-index
  References (5) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) Catalogue documents - ARTICLES
  (17) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.anarchizmus
  Subject h.anarchism
  Eco-code32 - Politika
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 42  : Bezvládie, ultraradikálne hnutie, ktoré odmieta a popiera akúkoľvek štátnu moc, autoritu, spoločenskú organizáciu. Často využíva individuálny teror. Požaduje absolútnu slobodu jednotlivca. Anarchizmus vznikol v 40. rokoch 19. storočia.
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (6) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) Catalogue documents - ARTICLES
  (40) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.boj politický
  Subject h.political struggle
  Eco-code32 - Politika
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date21.09.2018
  Database250h - eco-index
  References (5) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (61) Catalogue documents - ARTICLES
  (10) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.deklarácia
  Subject h.declaration
  Eco-code32 - Politika
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 44  : Jednostranné, bilaterálne alebo multilaterálne písomné vyhlásenie štátu, štátov alebo medzinárodných organizácií k zásadným vnútropolitickým alebo medzinárodnopolitickým otázkam.
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (8) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (91) Catalogue documents - ARTICLES
  (8) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.charta
  Subject h.chart
  Eco-code32 - Politika
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  341 - Medzinárodné verejné právo
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date14.07.2017
  Database250h - eco-index
  References (52) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (89) Catalogue documents - ARTICLES
  (121) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.ideológia
  Subject h.ideology
  Eco-code316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  32 - Politika
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 56  : Sústava predstáv a názorov, teoretických poznatkov zo všetkých častí a oblastí ľudskej činnosti, ktoré zodpovedajú potrebám určitej spoločnosti, resp. jej častí. Ideológia môže pôsobiť na vývoj ľudstva a spoločnosti v určitom, hoci dobre myslenom záujme, ale tiež v zlom záujme.
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date24.08.2018
  Database250h - eco-index
  References (4) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) Catalogue documents - ARTICLES
  (20) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.konzervativizmus
  Subject h.conservativism
  Eco-code32 - Politika
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Encyklopédia medzinárodných organizácií, výkladový slovník A-Ž, Sprint, 1997, s. 198  : Program konzervatívnych strán vychádzajúci zo zachovania tradičných hodnôt a noriem, usilujúci o zachovanie jestvujúceho politického stavu. Presadzovanie voľného podnikania s požiadavkou nízkeho zdanenia podnikateľov.
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (20) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (44) Catalogue documents - ARTICLES
  (15) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.kríza politická
  Subject h.political crisis
  Eco-code32 - Politika
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date26.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (14) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) Catalogue documents - ARTICLES
  (6) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.marketing politický
  Subject h.political marketing
  Eco-code339.138 - Marketing
  32 - Politika
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 247  : Proces, v ktorom politickí kandidáti a politické strany komunikujú jednotlivcom a skupinám voličov konkurencieschopnú ponuku (myšlienky, sľuby), aby uspokojili ich potenciálne potreby a tým získali ich hlasy vo voľbách. Podmienkou uplatnenia politického marketingu je demokracia, demokratický volebný systém. Marketingové aktivity politických subjektov sú výrazne ovplyvňované politickým a legislatívnym prostredím.
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date13.08.2010
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (45) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (146) Catalogue documents - ARTICLES
  (69) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.mienka verejná
  Subject h.public opinion
  Eco-code316.6 - Sociálne správanie. Psychologická sociológia. Sociálna psychológia
  32 - Politika
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 895  : Odraz súčasných názorov, postojov i nálad spoločnosti. Má silnú dynamiku, môže sa rýchlo meniť. Verejná mienka je daná spoločenstvom záujmov, znalostí a tradícií.
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date18.07.2017
  Database250h - eco-index
  References (252) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (639) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (752) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (16) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.politika
  Subject h.politics
  Eco-code32 - Politika
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 144  : Druh činnosti v odbore verejnej správy, ktorá nie je mocou výkonnou, ale zákonodarnou, dáva smer a vytvára mocenské pomery. Je to činnosť, ktorá je zameraná na získanie a upevnenie štátnej moci, obhajuje tzv. verejné záujmy.
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.