Search results

 1. Subject h.bioekonomika
  Subject h.bio-economy
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Database250h - eco-index
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.ekonómia
  Subject h.economics
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 223  : Spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov, spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivé osoby a spoločenské skupiny, výmenné procesy, ku ktorým pritom dochádza. Teoretickým základom značne rozvetveného komplexu ekonomických vied je všeobecná ekonomická teória objasňujúca základné ekonomické pojmy (ekonomické kategórie) a súvislosti medzi ekonomickými javmi (ekonomické zákony).
  Database250h - eco-index
  References (957) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (625) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (274) - ARTICLES
  (98) - ELECTRONIC RESOURCES
  (876) - BOOKS
  (65) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.ekonómia heterodoxná
  Subject h.heterodox economy
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.ekonómia inštitucionálna
  Subject h.institutional economics
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Database250h - eco-index
  References (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.ekonomika kreatívna
  Subject h.creative economy
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 159  : Súhrn hospodárskych odvetví, ktoré sú založené na individuálnej kreativite, schopnostiach a talente a majú potenciál vytvárať bohatstvo a pracovné miesta prostredníctvom generovania myšlienok, výrobkov a služieb. Kreatívnu ekonomiku tvoria štyri oblasti: autorské práva, patenty, ochranné známky a návrhársky priemysel.
  Database250h - eco-index
  References (50) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.ekonomika nová
  Subject h.new economy
  Eco-code007 - Kybernetika. Systémová veda
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (188) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (98) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (56) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.ekonomika umelá
  Subject h.artificial economy
  Eco-code007 - Kybernetika. Systémová veda
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Database250h - eco-index
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.interakcia ekonomická
  Subject h.economic interaction
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ARTICLES
  (11) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.myslenie ekonomické
  Subject h.economic thoughts
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Database250h - eco-index
  References (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (108) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (77) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (246) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.prostredie ekonomické
  Subject h.economic environment
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 274  : Pôsobiace vplyvy a vonkajšie podmienky ekonomického charakteru vplývajúce na jednotlivé podniky. Vytvára ho najmä kúpna sila spoločnosti a štruktúra výdavkov, ktorá súvisí s odlišnými modelmi spotreby podľa rozdielnych príjmov.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (207) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (277) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (140) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading