Search results

 1. Subject h.dopyt agregátny
  Subject h.aggregate demand
  Eco-code330.101.541 - Makroekonomika
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 766  : Úhrn všetkých plánovaných alebo želaných výdavkov v ekonomike v danom období. Agregátny dopyt je určený celkovou cenovou hladinou a ovplyvňujú ho domáce investície, čistý vývoz, vládne výdavky, spotrebná funkcia a ponuka peňazí.
  Database250h - eco-index
  References (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ARTICLES
  (15) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.makroekonomika
  Subject h.macroeconomy
  Eco-code330.101.541 - Makroekonomika
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 5  : Zaoberá sa celkovou výkonnosťou ekonomiky. Makroekonómia vo svojej súčasnej podobe nejestvovala do roku 1936, keď John Maynard Keynes vydal revolučnú Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úroku a peňazí.
  Database250h - eco-index
  References (238) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (496) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (556) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  (12) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.ponuka agregátna
  Subject h.aggregate supply
  Eco-code330.101.541 - Makroekonomika
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 766  : Úhrnná hodnota tovarov a služieb, ktoré chcú firmy vyprodukovať v danom období. Agregátna ponuka je funkciou daných disponibilných inputov, techniky, technológie a cenovej hladiny.
  Database250h - eco-index
  References (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ARTICLES
  (11) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.prostredie podnikateľské
  Subject h.business environment
  Eco-code330.101.541 - Makroekonomika
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 327  : Je charakterizované podmienkami, v ktorých sa realizuje podnikateľský proces, t. j. proces formovania podnikov a realizácia ich podnikateľských aktivít. Zahŕňa vplyvy procesov prebiehajúcich mimo podnikovej sféry, ktorým sa podniky musia prispôsobovať (makroprostredie) a pôsobenie mikroprostredia, t. j. subjektov, s ktorými sú podniky v priamom styku a kde je ovplyvňovanie vzájomné - podnikateľské makroprostredie a podnikateľské mikroprostredie.
  Database250h - eco-index
  References (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (721) - ARTICLES
  (12) - ELECTRONIC RESOURCES
  (255) - BOOKS
  subject heading

  subject heading