Search results

 1. Subject h.analýza ekonometrická
  Subject h.econometrics analysis
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  Database250h - eco-index
  References (36) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (90) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (99) - ARTICLES
  (85) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.ekonometria
  Subject h.econometrics
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 223  : Vedný odbor založený na matematicko-štatistických metódach skúmania, merania a vyjadrovania kvantitatívnej stránky ekonomických javov, dynamiky dopytu po jednotlivých tovaroch, atď., pričom jeho predmetom môže byť ktorákoľvek poučka ekonomickej teórie, ak sa dá matematicky formulovať a operuje pojmami pripúšťajúcimi meranie.
  Database250h - eco-index
  References (150) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (257) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (79) - ARTICLES
  (15) - ELECTRONIC RESOURCES
  (255) - BOOKS
  (8) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.funkcie dopytové ekonometrické
  Subject h.econometric demand functions
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  51 - Matematika
  Database250h - eco-index
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.funkcie nákladové ekonometrické
  Subject h.econometric cost functions
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  51 - Matematika
  Database250h - eco-index
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.funkcie produkčné ekonometrické
  Subject h.econometric production functions
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  Database250h - eco-index
  References (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.metódy ekonometrické
  Subject h.econometric methods
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  Database250h - eco-index
  References (26) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (60) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (53) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.modely ekonometrické
  Subject h.econometric models
  Eco-code519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  330.43 - Ekonometria
  Database250h - eco-index
  References (16) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (253) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (229) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (225) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.modely nelineárne
  Subject h.nonlinear models
  Eco-code519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  330.43 - Ekonometria
  Database250h - eco-index
  References (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (51) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.rovnice simultánne
  Subject h.simultaneous equations
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (5) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.testovanie stresové
  Subject h.stress testing
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  336.7 - Peňažníctvo. Bankovníctvo. Burzy
  Database250h - eco-index
  References (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading