Search results

 1. Subject h.business intelligence
  Subject h.business intelligence
  Eco-code65.012.45 - Vnútropodnikové informácie
  330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Database250h - eco-index
  References (104) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (31) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.číselníky
  Subject h.numerical codes
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  331.103.3 - Meranie práce. Normovanie práce
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.informácie faktografické
  Subject h.factographic information
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Database250h - eco-index
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (34) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.informácie geografické
  Subject h.geographical information
  Eco-code91 - Geografia. Zemepis
  330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Database250h - eco-index
  References (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (63) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (17) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.informatika
  Subject h.informatics
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  519.8 - Operačný výskum
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 350  : Veda zaoberajúca sa skúmaním princípov účinného a efektívneho zberu, spracovania, rozdeľovania, úschovy a prenosu údajov a dát prostredníctvom počítačovej a komunikačnej techniky a technológie. Venuje pozornosť tvorbe počítačov (hardware) i metódam ich práce a programovania (software). Je tiež základom pre budovanie informačných systémov (orgware).
  Database250h - eco-index
  References (54) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (255) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (111) - ARTICLES
  (41) - ELECTRONIC RESOURCES
  (111) - BOOKS
  (10) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.informatika aplikovaná
  Subject h.applied informatics
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Database250h - eco-index
  References (52) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (5) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.informatika ekonomická
  Subject h.economic informatics
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Database250h - eco-index
  References (19) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (48) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (35) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.logistika informačná
  Subject h.information logistics
  Eco-code164 - Matematická logika. Logistika
  330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Source of Data VerificationBalog, M. - Straka, M. Logistické informačné systémy. Bratislava : EPOS, 2005. S. 14  : Informačná logistika je veda o riadení informačného systému firmy a procesov pri dodržaní základných princípov logistiky.
  Database250h - eco-index
  References (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.manažment informačný
  Subject h.information management
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Database250h - eco-index
  References (99) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (51) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (55) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.manažment informačný operatívny
  Subject h.operative information management
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Database250h - eco-index
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading