Search results

Records found: 32  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000097 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - ARTICLES
  (5) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.bilancia síl pracovných
  Subject h.workforce balance sheet
  Eco-code330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (103) Catalogue documents - ARTICLES
  (38) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.činiteľ ľudský
  Subject h.human factor
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date29.04.2010
  Database250h - eco-index
  References (11) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) Catalogue documents - ARTICLES
  (34) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.deľba práce
  Subject h.division of labour
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 159  : Popri účinnosti - výrobných zdrojov a popri technike a technológii, tretí rozhodujúci činiteľ určujúci efektívnosť spoločenskej výroby. Formou prejavu deľby práce je špecializácia výrobcov na jednotlivé pracovné činnosti a operácie a s ňou spätá výmena činností (kooperácia) medzi výrobcami.
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (14) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (84) Catalogue documents - ARTICLES
  (27) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.diskriminácia pracovná
  Subject h.job bias
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  349.2 - Pracovné právo
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date20.03.2006
  Database250h - eco-index
  References (58) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (84) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  (21) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.dobrovoľníctvo
  Subject h.voluntarism
  Eco-code364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (3) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) Catalogue documents - ARTICLES
  (5) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.hodnota sily pracovnej
  Subject h.value of labour force
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date06.05.2022
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.onboarding
  Subject h.onboarding
  Eco-code331.103.1/.2 - Pracovné miesto. Pracovný proces
  331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (23) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (95) Catalogue documents - ARTICLES
  (20) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.potenciál ľudský
  Subject h.human potential
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  (10) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.práca detská
  Subject h.child labour
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date09.06.2023
  Database250h - eco-index
  References (6) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.práca komunitná
  Subject h.community work
  Eco-code36 - Zabezpečenie duchovných a hmotných životných potrieb
  331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.