Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000108 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date09.06.2023
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.budovanie značky zamestnávateľa
  Subject h.employer branding
  Eco-code339.138 - Marketing
  347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  Look insteademployer branding
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date16.07.2019
  Database250h - eco-index
  References (13) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) Catalogue documents - ARTICLES
  (27) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.dialóg sociálny
  Subject h.social dialogue
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (3) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.kategórie pracovníkov
  Subject h.categories of workers
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date15.07.2019
  Database250h - eco-index
  References (6) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.lojálnosť zamestnancov
  Subject h.loyalty of employees
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  Source of Data Verificationhr forum 5/2008, s. 10  : Lojálnosť zamestnancov je oddanosť, vernosť či rešpekt k záujmu druhého. Lojálnosť súvisí so spokojnosťou, nie len s momentálnou, ale aj spokojnosťou s hlbokou vnútornou motivovanosťou.
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (12) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.nadriadení
  Subject h.superiors
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (14) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) Catalogue documents - ARTICLES
  (27) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.partnerstvo sociálne
  Subject h.social partnership
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  331.105.44 - Odbory
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date09.07.2019
  Database250h - eco-index
  References (32) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (58) Catalogue documents - ARTICLES
  (111) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.personál
  Subject h.staff
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (8) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (58) Catalogue documents - ARTICLES
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.podriadení
  Subject h.subordinates
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (124) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (430) Catalogue documents - ARTICLES
  (337) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.pracovníci
  Subject h.workers
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date21.03.2006
  Database250h - eco-index
  References (11) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (23) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  (1) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.pracovníci dobrovoľní
  Subject h.voluntary workers - volunteers
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  Look insteaddobrovoľníci
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.