Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000112 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date12.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) Catalogue documents - ARTICLES
  (4) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.akcie zamestnanecké
  Subject h.employee shares
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 486  : Zvýhodnené akcie, ktoré akciové spoločnosti vydávajú pre svojich zamestnancov s cieľom viac ich pripútať k zamestnávajúcej firme. Tieto akcie obvykle neoprávňujú ich majiteľov spolurozhodovať o riadení akciovej spoločnosti.
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (26) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (52) Catalogue documents - ARTICLES
  (13) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.delegovanie právomoci
  Subject h.delegating of authority
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (6) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) Catalogue documents - ARTICLES
  (6) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.demokracia podniková
  Subject h.company democracy
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.demokracia vnútropodniková
  Subject h.democracy within the enterprise
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (6) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) Catalogue documents - ARTICLES
  (36) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (3) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.porady
  Subject h.meetings
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  65.012.6 - Spolupráca. Výmena skúseností. Brainstorming
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (58) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (329) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (882) Catalogue documents - ARTICLES
  (224) Catalogue documents - BOOKS
  (3) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - ELECTRONIC RESOURCES
  (4) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.samospráva
  Subject h.self-government
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  34 - Právo. Veda o štáte a práve
  342 - Štátne právo. Ústavné právo
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (3) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) Catalogue documents - ARTICLES
  (231) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.schôdze
  Subject h.meetings
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  65.012.6 - Spolupráca. Výmena skúseností. Brainstorming
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (4) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) Catalogue documents - ARTICLES
  (14) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.spolurozhodovanie
  Subject h.joint decision making
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date07.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (7) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) Catalogue documents - ARTICLES
  (26) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.účasť na riadení
  Subject h.participation in the management - employee participation
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (27) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.účasť na zisku
  Subject h.profit sharing
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.