Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000120 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date11.07.2019
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  (2) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.agentúry personálne
  Subject h.recruiment agencies
  Eco-code06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - ARTICLES
  (5) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.bilancia síl pracovných
  Subject h.workforce balance sheet
  Eco-code330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (21) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (23) Catalogue documents - ARTICLES
  (25) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.dopyt po práci
  Subject h.demand for labour
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date26.04.2013
  Database250h - eco-index
  References (24) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.flexikurita
  Subject h.flexicurity
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Look insteadflexiistota
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 91  : Flexikurita predstavuje kombináciu liberálnych systémov s malou ochranou zamestnancov pred prepustením, zároveň však s vybudovanou hustou sieťou sociálneho zabezpečenia s vysokými náhradami mzdy. Medzi hlavné prednosti použitia flexikurity patrí razantné zvýšenie počtu a zároveň kvality voľných pracovných miest so zodpovedným vedením, dobrou organizáciou práce a neustálym zvyšovaním schopností zamestnancov.
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.limity pracovníkov
  Subject h.workers limits
  Eco-code331.103 - Organizácia práce
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date23.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (40) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) Catalogue documents - ARTICLES
  (6) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.miera zamestnanosti
  Subject h.rate of employment
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 195  : Vypočíta sa ako podiel pracujúcich na pracovnom potenciáli, čiže reálne využitie pracovného potenciálu. Udáva, koľko percent obyvateľov z pracovného potenciálu skutočne pracuje.
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (4) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) Catalogue documents - ARTICLES
  (7) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.miesta voľné
  Subject h.vacancies
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date16.06.2020
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.osoby znevýhodnené
  Eco-code304 - Spoločenské problémy všeobecne. Sociálna politika
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date04.11.2016
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  Subject h.outplacement
  Subject h.outplacement
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  (10) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.plánovanie síl pracovných
  Subject h.labour force planning
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.