Search results

 1. Subject h.agentúry personálne
  Eco-code06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


 2. Subject h.bilancia síl pracovných
  Subject h.workforce balance sheet
  Eco-code330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading


 3. Subject h.dopyt po práci
  Subject h.demand for labour
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ARTICLES
  (17) - BOOKS
  subject heading

  subject heading


 4. Subject h.flexikurita
  Subject h.flexicurity
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Look insteadflexiistota
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 91  : Flexikurita predstavuje kombináciu liberálnych systémov s malou ochranou zamestnancov pred prepustením, zároveň však s vybudovanou hustou sieťou sociálneho zabezpečenia s vysokými náhradami mzdy. Medzi hlavné prednosti použitia flexikurity patrí razantné zvýšenie počtu a zároveň kvality voľných pracovných miest so zodpovedným vedením, dobrou organizáciou práce a neustálym zvyšovaním schopností zamestnancov.
  Database250h - eco-index
  References (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


 5. Subject h.limity pracovníkov
  Subject h.workers limits
  Eco-code331.103 - Organizácia práce
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


 6. Subject h.miera zamestnanosti
  Subject h.rate of employment
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 195  : Vypočíta sa ako podiel pracujúcich na pracovnom potenciáli, čiže reálne využitie pracovného potenciálu. Udáva, koľko percent obyvateľov z pracovného potenciálu skutočne pracuje.
  Database250h - eco-index
  References (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  subject heading

  subject heading


 7. Subject h.miesta voľné
  Subject h.vacancies
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  subject heading

  subject heading


 8. Subject h.outplacement
  Subject h.outplacement
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  subject heading

  subject heading


 9. Subject h.plánovanie síl pracovných
  Subject h.labour force planning
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (12) - BOOKS
  subject heading

  subject heading


 10. Subject h.podpora zamestnanosti
  Subject h.employment support
  Eco-code331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ARTICLES
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading