Search results

 1. Subject h.bubliny finančné
  Subject h.financial bubbles
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationJournal of economic perspectives, Vol. 4, N. 2, (1990), Spring, s. 13-18  : Jav, keď cena určitého aktíva presahuje jeho fundamentálnu hodnotu. V prípade, že cena aktív nereflektuje dobre jeho fundamenty, tieto skrivené ceny aktív majú významný efekt v alokácii zdrojov, čím dôvera ekonómov v efektívnu trhovú alokáciu je prinajmenej oslabená.
  Database250h - eco-index
  References (53) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (57) - ARTICLES
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.cykly hospodárske
  Subject h.economic cycles
  Eco-code330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationSamuelson, Paul A. a William D. Nordhaus, Ekonómia. Bratislava: ELITA, 2000, s. 429  : Predstavujú výkyvy vo výstupe, príjmoch a zamestnanosti, ktoré postihujú celú ekonomiku a obvykle trvajú zhruba 10-20 rokov. Pre tieto výkyvy je charakteristická ekonomická expanzia alebo útlm vo väčšine sektorov ekonomiky naraz.
  Database250h - eco-index
  References (17) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (278) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (247) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (166) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.cykly podnikateľské
  Subject h.business cycles
  Eco-code330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Look insteadcykly konjunktúrne
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (19) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.depresia
  Subject h.depression
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 163  : Stav ekonomickej konjunktúry charakterizovaný stagnáciou hospodárstva.
  Database250h - eco-index
  References (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ARTICLES
  (24) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.konjunktúra
  Subject h.boom
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 379  : Konjunktúra je hospodárska situácia, ktorá nachádza svoje konkrétne vyjadrenie v trhovej situácii. Rozlišuje sa konjunktúra všeobecná (konjunktúra v celom svetovom hospodárstve, na svetovom trhu), konjunktúra teritória alebo skupiny krajín a konjunktúra tovarového trhu (napr. trhu pšenice, automobilov, ropy), ev. skupín tovarových trhov (napr. palív, poľnohospodárskych surovín, stavebníctva a pod.).
  Database250h - eco-index
  References (18) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (62) - ARTICLES
  (75) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.konjunktúra hospodárska
  Subject h.economic boom
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ARTICLES
  (18) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. 7.kríza

  Subject h.kríza
  Subject h.crisis
  Eco-code330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Database250h - eco-index
  References (327) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (270) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (316) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.kríza agrárna
  Subject h.agrarian crisis
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ARTICLES
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.kríza banková
  Subject h.bank crisis
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 27  : Prudké zhoršenie ekonomickej situácie jednej alebo viacerých bánk, zvyčajne vyvolané chybami v ich riadení. Banková kríza znamená skutočný alebo potenciálny útok (run) na banky, vyvolaný obavou z neschopnosti bánk splácať svoje záväzky. Jej prejavom je buď odlev depozít a následný odklad splácania záväzkov bánk, alebo k tomuto hrozivému odkladu nedôjde vďaka silnej pomoci vlády.
  Database250h - eco-index
  References (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ARTICLES
  (56) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.kríza energetická
  Subject h.energy crisis
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (8) - BOOKS
  subject heading

  subject heading