Search results

 1. Subject h.doba záručná
  Subject h.warranty period
  Eco-code347.7 - Obchodné právo
  347 - Občianske právo
  366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.ochrana spotrebiteľa
  Subject h.consumer protection
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  347.7 - Obchodné právo
  620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  Database250h - eco-index
  References (248) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (393) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (139) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.organizácie spotrebiteľské
  Subject h.consumer organisations
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.politika spotrebiteľská
  Subject h.consumer policy
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 777  : Spoločenské, ekonomické, komerčné, legislatívne a iné opatrenia, ktoré sa robia v záujme spotrebiteľa. Má dva hlavné ciele: 1. Informovať spotrebiteľa o tovaroch a službách, čím sa dosiahne, že nákupné rozhodnutia prispejú k fungovaniu konkurenčných trhov a umožnia spotrebiteľovi pozitívny výber. 2. Ochraňovať spotrebiteľa tam, kde nie je jeho postavenie na trhu dostatočne silné, aby mu dovoľovalo chrániť sa pred tými, ktorí majú moc ho poškodiť.
  Database250h - eco-index
  References (77) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ARTICLES
  (13) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.práva spotrebiteľské
  Subject h.consumer rights
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Database250h - eco-index
  References (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (36) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (6) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.právo spotrebiteľské
  Subject h.consumer rights
  Eco-code347.7 - Obchodné právo
  366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 777  : Práva vyjadrujúce postavenie kupujúceho vo vzťahu k predávajúcim. Majú pomáhať pri zabezpečovaní ochrany spotrebiteľa na trhu. Medzinárodná organizácia spotrebiteľských zväzov sa od roku 1983 hlási k realizácii ôsmich práv spotrebiteľov.
  Database250h - eco-index
  References (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.reklamácie
  Subject h.claims
  Eco-code658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  347.7 - Obchodné právo
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 715  : Písomné oznámenie dodávateľovi, že dodaný tovar nie je v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Pri reklamácii treba vychádzať z dohodnutých všeobecných či reklamačných podmienok.
  Database250h - eco-index
  References (39) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (75) - ARTICLES
  (14) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.riziko spotrebiteľské
  Subject h.consumer risk
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 778  : Neistota pri rozhodovaní o tom, ktoré produkty kúpiť a kde ich kúpiť, vyplývajúca z toho, že spotrebitelia nemôžu predvídať dôsledky svojich nákupných rozhodnutí. Ide o dve dôležité dimenzie - neistotu a dôsledky.
  Database250h - eco-index
  References (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.spokojnosť zákazníkov
  Subject h.customer satisfaction
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 318  : Zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky. Spokojnosť zákazníka je miera jeho pozitívneho vnímania organizácie poskytujúcej výrobok alebo službu. Manažment by mal používať meranie spokojnosti zákazníka ako dôležitý nástroj a mal by sa zaoberať zhodou s požiadavkami a s plnením potrieb zákazníkov.
  Database250h - eco-index
  References (136) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (308) - ARTICLES
  (51) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.spotrebitelia
  Subject h.consumers
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Source of Data VerificationKita, Jaroslav et al. Marketing. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 407  : Pojem, ktorý sa používa na označenie dvoch rozdielnych druhov spotrebných jednotiek, a to individuálnych spotrebiteľov a organizácií. Individuálny spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý nakupuje výrobky a služby pre svoju vlastnú spotrebu, na použitie v domácnosti, prípadne ako dar pre inú osobu. Do druhej skupiny spotrebiteľov patria súkromné firmy, štátne orgány, štátna správa a samospráva, inštitúcie, ktoré nakupujú produkty, zariadenia, suroviny, služby, aby mohli vykonávať svoju činnosť.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (891) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (15) - ELECTRONIC RESOURCES
  (494) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading