Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000238 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date08.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (206) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (146) Catalogue documents - ARTICLES
  (108) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.algoritmy
  Subject h.algorithms
  Eco-code519.7 - Matematická kybernetika
  51 - Matematika
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 82  : Algoritmus je procedúra alebo vzorec pre riešenie problému. Používa sa v matematike, logike, programovaní. Označenie pojmu je odvodené od mena arabského matematika Al-Khwarizmi, ktorý sa zaoberal tým, čo sa dnes označuje ako aritmetika a zaslúžil sa napr. o významné rozšírenie postupov (algoritmov) aritmetických výpočtov v pozičnej sústave.
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (5) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.funkcie dopytové ekonometrické
  Subject h.econometric demand functions
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  51 - Matematika
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (11) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) Catalogue documents - ARTICLES
  (10) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.funkcie nákladové
  Subject h.cost functions
  Eco-code338.58 - Národohospodárske náklady. Social costs
  51 - Matematika
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (7) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.funkcie nákladové ekonometrické
  Subject h.econometric cost functions
  Eco-code330.43 - Ekonometria
  51 - Matematika
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date04.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (13) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) Catalogue documents - ARTICLES
  (8) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.funkcie spotrebné
  Subject h.consumption functions
  Eco-code330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  51 - Matematika
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 778  : Analytický nástroj využívaný pri skúmaní spotreby. Spotrebná funkcia vyjadruje vzťah medzi celkovými spotrebnými výdavkami a úrovňou disponibilných príjmov spotrebiteľov.
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (13) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.funkcie úžitkové
  Subject h.utility functions
  Eco-code330.13 - Hospodárnosť. Ekonomický princíp. Úžitok. Hodnota. Zákon hodnoty
  51 - Matematika
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date14.07.2017
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  (2) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.harmonogramy
  Subject h.time-tables - schedules
  Eco-code51 - Matematika
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 51  : Grafy, ktoré zachytávajú vzájomnú časovú nadväznosť a zladenosť určitých činností. Typickým predstaviteľom harmonogramu je graficky spracovaný cestovný poriadok (grafikon vlakovej či inej dopravy).
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date17.10.2013
  Database250h - eco-index
  References (423) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (390) Catalogue documents - ARTICLES
  (193) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.indexy
  Subject h.indices
  Eco-code51 - Matematika
  519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, s. 342  : Ukazovateľ, vzťah vytvorený medzi dvoma prvkami alebo súbormi kvantitatívnych javov vybraných z bilancie, účtov alebo charakteristických veličín istého podniku s cieľom oceniť jeho štruktúru a vývoj.
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (19) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) Catalogue documents - ARTICLES
  (15) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.limity
  Subject h.limits
  Eco-code51 - Matematika
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (12) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Catalogue documents - ARTICLES
  (13) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.logika matematická
  Subject h.mathematical logic
  Eco-code51 - Matematika
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.