Search results

Records found: 58  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000243 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (23) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) Catalogue documents - ARTICLES
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.analýza citlivosti
  Subject h.sensitivity analysis
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  330.45 - Operačný výskum
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (16) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) Catalogue documents - ARTICLES
  (45) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.analýza operačná
  Subject h.operational analysis
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  330.45 - Operačný výskum
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date10.08.2011
  Database250h - eco-index
  References (28) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  (31) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.analýza rozhodovacia
  Subject h.decision-making analysis
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  519.8 - Operačný výskum
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint, Bratislava 2011  : preskriptívny prístup, ktorý umožňuje systematicky uvažovať o zložitých reálnych problémoch rozhodovania. Poskytuje štruktúru a metódy na systematickú analýzu problémov rozhodovania
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date08.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (37) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) Catalogue documents - ARTICLES
  (26) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.analýza sieťová
  Subject h.network analysis
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  330.45 - Operačný výskum
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 304  : Alternatívna technika analýzy podnikateľského portfólia. Pomáha pri rozhodovaní o budúcej alokácii zdrojov vedúcich k zvýšeniu príjmov a zisku podniku. Využitie je možné len za predpokladu získania detailných informácií, ktoré charakterizujú nielen vnútornú podnikovú situáciu, ale aj dianie v príslušnom priemyselnom odbore, a to v troch časových horizontoch: doterajší vývoj, súčasný stav, odhad budúceho vývoja.
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (17) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) Catalogue documents - ARTICLES
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.dekompozícia
  Subject h.decomposition
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date30.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (161) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (233) Catalogue documents - ARTICLES
  (38) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.flexibilita
  Subject h.flexibility
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 287  : Pružnosť v ekonomickom rozhodovaní a v hľadaní najvýhodnejších ciest vedúcich k prosperite.
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (12) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) Catalogue documents - ARTICLES
  (5) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.grafy sieťové
  Subject h.network charts
  Eco-code330.4 - Matematická ekonómia
  519.8 - Operačný výskum
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (35) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) Catalogue documents - ARTICLES
  (60) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.hry ekonomické
  Subject h.business games
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  330.4 - Matematická ekonómia
  Look insteadhry podnikové - hry manažérske
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date01.02.2013
  Database250h - eco-index
  References (18) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.hry simulačné manažérske
  Subject h.management simulation games
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  519.8 - Operačný výskum
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date26.11.2009
  Database250h - eco-index
  References (62) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (244) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (117) Catalogue documents - ARTICLES
  (180) Catalogue documents - BOOKS
  (10) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.informatika
  Subject h.informatics
  Eco-code330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  519.8 - Operačný výskum
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 350  : Veda zaoberajúca sa skúmaním princípov účinného a efektívneho zberu, spracovania, rozdeľovania, úschovy a prenosu údajov a dát prostredníctvom počítačovej a komunikačnej techniky a technológie. Venuje pozornosť tvorbe počítačov (hardware) i metódam ich práce a programovania (software). Je tiež základom pre budovanie informačných systémov (orgware).
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.