Search results

 1. Subject h.bezpečnosť práce
  Subject h.safety at work
  Eco-code331.4 - Pracovné prostredie. Bezpečnosť práce. Hygiena práce. Vplyvy na prácu
  614 - Verejné zdravotníctvo
  349.2 - Pracovné právo
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (74) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (223) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (84) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.financovanie zdravotníctva
  Subject h.health financing
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.gerontológia
  Subject h.gerontology
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Source of Data VerificationŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 439  : Veda o starnutí a starobe a o metódach a prevencie starnutia, najmä predčasného.
  Database250h - eco-index
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.chorobnosť
  Subject h.sickness rate
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Database250h - eco-index
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (160) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.choroby civilizačné
  Subject h.civilization diseases
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Database250h - eco-index
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.imunita
  Subject h.immunity
  Eco-code342 - Štátne právo. Ústavné právo
  347 - Občianske právo
  614 - Verejné zdravotníctvo
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 8  : V právnom zmysle slova znamená vyňanie/výnimku zo zásady rovnosti pred zákonom. Výkon niektorých verejných funkcií zriadených ústavou sa zabezpečuje ochranou spočívajúcou v poskytnutí privilégií slúžiacich na odstránenie predvídateľných prekážok neopodstatnene obmedzujúcich výkon verejnej funkcie.
  Database250h - eco-index
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (5) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.lekárstvo pracovné
  Subject h.occupational medicine
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Database250h - eco-index
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.nemocnice
  Subject h.hospitals
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Database250h - eco-index
  References (55) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (94) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (59) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.ochrana požiarna
  Subject h.fire protection
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Database250h - eco-index
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.ochrana pred úrazmi
  Subject h.protection against accidents
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Database250h - eco-index
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ARTICLES
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading