Search results

 1. Subject h.balenie
  Subject h.packing
  Eco-code621.798 - Balenie a obalová technika
  658.78 - Skladové hospodárstvo. Expedícia
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 64  : Činnosť spočívajúca v príprave výrobkov na prepravu, skladovanie, odbyt a spotrebu pomocou obalov a obalových materiálov, resp. výsledok tejto činnosti, t. j. funkčné spojenie výrobkov s obalom.
  Database250h - eco-index
  References (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (66) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (137) - ARTICLES
  (28) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.etikety
  Subject h.labels
  Eco-code620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  621.798 - Balenie a obalová technika
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, s. 242  : Nálepky používané na obaloch, fľašiach, konzervách a pod. Obsah textu i obrazu etikety sa výhradne viaže na obsah obalu. Obsahuje informatívny text, názov, resp. značku tovaru a ďalšie údaje zaujímavé pre spotrebiteľa.
  Database250h - eco-index
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.hospodárstvo obalové
  Subject h.packing economy
  Eco-code621.798 - Balenie a obalová technika
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - ARTICLES
  (9) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. 4.obaly

  Subject h.obaly
  Subject h.covers
  Eco-code621.798 - Balenie a obalová technika
  658.78 - Skladové hospodárstvo. Expedícia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 574  : Súbor prostriedkov, ktoré chránia výrobok pred škodou, ktorú by mohol utrpieť alebo spôsobiť a ktoré umožňujú manipuláciu a uľahčujú odbyt a spotrebu výrobkov.
  Database250h - eco-index
  References (131) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (373) - ARTICLES
  (53) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.technika obalová
  Subject h.packaging
  Eco-code621.798 - Balenie a obalová technika
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 574  : Súhrn činností, ktoré majú zabezpečiť optimalizáciu obalových funkcií pri manipulácii s výrobkami (vrátane prepravy a skladovania).
  Database250h - eco-index
  References (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (54) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (128) - ARTICLES
  (12) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading