Search results

Records found: 91  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000289 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date09.11.2012
  Database250h - eco-index
  References (7) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.agropodnikanie
  Subject h.agribusiness
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date10.01.2014
  Database250h - eco-index
  References (29) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.bariéry inovačné
  Subject h.innovation barriers
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date12.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (16) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) Catalogue documents - ARTICLES
  (6) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.bariéry podnikania
  Subject h.barriers to business
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 21  : Prekážky, ktoré bránia v rozvoji podnikateľskej činnosti podnikov. Bariéry podnikania sú odrazom celkovej situácie v spoločnosti a ich riešenie závisí od politického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny v určitom období. Z rôzneho pohľadu môžu byť: externé, interné; dlhodobé, krátkodobé; objektívne, subjektívne.
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (4) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.batizmus
  Subject h.Batism
  Eco-code331.103 - Organizácia práce
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date12.08.2011
  Database250h - eco-index
  References (117) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (204) Catalogue documents - ARTICLES
  (184) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.ciele podnikové
  Subject h.business objectives
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 34  : Vypovedajú o budúcom stave podniku (jeho produktoch, výrobných faktoroch, produkčnom a hodnotovom procese) a vyjadrujú budúce výsledky podniku. Predstavujú koncové body, ku ktorým smeruje naplnenie poslania podniku, ktoré samo osebe vytvára súbor špecifických, reálnych a dosiahnuteľných cieľov podniku
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date12.08.2011
  Database250h - eco-index
  References (124) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (70) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  (18) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.diagnostika podniková
  Subject h.business diagnostics
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 40  : Relatívne nová vedná disciplína ekonomickej teórie, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním a vyhodnocovaním javov súvisiacich s fungovaním podniku ako systému v určitom prostredí, pri ktorom sa využívajú overené prístupy, metódy a techniky. Jej cieľom je vytvoriť komplexnú a usporiadanú sústavu poznatkov o stanovovaní diagnózy podniku na základe identifikácie jeho problémov.
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date26.05.2017
  Database250h - eco-index
  References (5) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) Catalogue documents - ARTICLES
  (5) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.dizajn firemný
  Subject h.corporate design
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date10.02.2023
  Database250h - eco-index
  References (4) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.doprava zdieľaná
  Subject h.shared transport
  Eco-code338.46 - Služby. Terciárny sektor
  656 - Doprava
  681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (61) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (36) Catalogue documents - ARTICLES
  (35) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.efektívnosť podnikania
  Subject h.business efficiency
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date13.01.2017
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.ekonomika červená
  Subject h.red economy
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.