Search results

 1. Subject h.autorita
  Subject h.authority
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  316.4 - Sociálne procesy
  Database250h - eco-index
  References (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (49) - ARTICLES
  (21) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.ciele riadenia
  Subject h.management objectives
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Database250h - eco-index
  References (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (51) - ARTICLES
  (60) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.ekonomika vedomostná
  Subject h.knowledge economics
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Database250h - eco-index
  References (12) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (346) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (128) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (63) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.ekonomika znalostná
  Subject h.knowledge economy
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Look insteadekonomika vedomostná - ekonomika poznatková
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 410  : Termín vznikol v druhej polovici 20. storočia na označenie takého typu ekonomiky, ktorý je založený predovšetkým na využívaní vedomostí a znalostí. Od 90. rokov 20. st. sa ako znalostná ekonomika označuje taký stupeň vo vývoji zmiešaných trhových ekonomík, ktorý je spojený s rozvojom odvetví informačných a komunikačných technológií a s rastom ich vplyvu vo všetkých sférach ekonomickej činnosti. Vo svojej podstate odráža posun od technicko-fyzikálnych faktorov k faktorom založeným na vedomostiach a ľudskom kapitáli.
  Database250h - eco-index
  References (145) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (20) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.facility management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.flexibilita
  Subject h.flexibility
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 287  : Pružnosť v ekonomickom rozhodovaní a v hľadaní najvýhodnejších ciest vedúcich k prosperite.
  Database250h - eco-index
  References (154) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (201) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (36) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.formy riadenia
  Subject h.forms of management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Database250h - eco-index
  References (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.hry simulačné manažérske
  Subject h.management simulation games
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  519.8 - Operačný výskum
  Database250h - eco-index
  References (18) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.informácie vnútropodnikové
  Subject h.intra-company information
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  65.012.45 - Vnútropodnikové informácie
  Database250h - eco-index
  References (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (38) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (72) - ARTICLES
  (13) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.informatika manažérska
  Subject h.managerial informatics
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (5) - BOOKS
  subject heading

  subject heading