Search results

 1. Subject h.akcie na majiteľa
  Subject h.bearer stocks
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 10  : Akcia na majiteľa má anonymný charakter. Práva súvisiace s takouto akciou má každý, kto ju v danom okamihu vlastní, bez toho, aby preukázal svoju totožnosť.
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.akcie na meno
  Subject h.registered stocks
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 10  : Akcia na meno je akcia, na ktorej je uvedené meno majiteľa. Práva z nej vyplývajúce môže vykonávať len osoba, na meno ktorej znie. Tieto práva možno previesť rubopisom čiže indosamentom.
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.akcie prioritné
  Subject h.prefered stock
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Database250h - eco-index
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.akcie účastinné
  Subject h.joint stock
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Database250h - eco-index
  References (1) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.akcie zamestnanecké
  Subject h.employee shares
  Eco-code331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 486  : Zvýhodnené akcie, ktoré akciové spoločnosti vydávajú pre svojich zamestnancov s cieľom viac ich pripútať k zamestnávajúcej firme. Tieto akcie obvykle neoprávňujú ich majiteľov spolurozhodovať o riadení akciovej spoločnosti.
  Database250h - eco-index
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.akcionári
  Subject h.shareholders
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationMilan Žák a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, LINDE Praha a. s., 2002, s. 79  : Sú spoločníkmi akciovej spoločnosti, ktorí majú právo podielať sa na jej riadení, hlavne účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení, na podiel na zisku (dividendu) a ak spoločnosť zaniká, na podiel na likvidačnom zostatku. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
  Database250h - eco-index
  References (83) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (288) - ARTICLES
  (133) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.aktíva
  Subject h.assets
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, s. 29  : Ľavá strana súvahy firiem, ktorá vyjadruje stav imania a člení sa: a) podľa ekonomického určenia majetku, napr. základné prostriedky, zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky a ostatné aktíva (cenné papiere, účasti, podiely); b) podľa likvidity položiek, napr. peňažná hotovosť, vklady v bankách, ostatné pohľadávky, zásoby, základné prostriedky. Členenie podľa ekonomického určenia sa uplatňuje v európskej kontinentálnej oblasti, členenie podľa likvidity v anglo-americkej sfére.
  Database250h - eco-index
  References (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (317) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (428) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (337) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.bilancia kapitálová
  Subject h.balance of capital
  Eco-code339.72 - Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Database250h - eco-index
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. 9.bondy

  Subject h.bondy
  Subject h.bonds
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  339.72 - Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (34) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.crowdfunding
  Subject h.crowdfunding
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading