Search results

 1. Subject h.ceny nákupné
  Subject h.purchasing prices
  Eco-code338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 108  : Ceny, za ktoré štát vykupuje od poľnohospodárov určité agroprodukty, resp. za ktoré potravinársky výrobný podnik vykupuje poľnohospodárske produkty od obyvateľstva.
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.kúpa
  Subject h.purchase
  Eco-code339.18 - Obchodná technika
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 426  : Obstaranie suroviny, tovaru, nehnuteľnosti a i. tým, že za ne zaplatí kupujúci v hotovosti, šekom, zmenkou, úhradou po uplynutí určitej lehoty (kúpa na úver) a pod. Kúpou môže prejsť vec do vlastníctva kupujúceho hneď, alebo sa tak stane až po splnení určitých podmienok.
  Database250h - eco-index
  References (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (97) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (88) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.marketing nákupný
  Subject h.marketing of purchase
  Eco-code339.138 - Marketing
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Source of Data VerificationKita, Jaroslav et al. Marketing. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 400  : Marketing, ktorý sa týka pozície podniku na trhu ponuky. Analyzuje štruktúru a vývoj trhu ponuky s cieľom zabezpečiť nákup na úrovni optimálnych nákladov a najpriaznivejších podmienkach zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.
  Database250h - eco-index
  References (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.nákup
  Subject h.purchase
  Eco-code339.18 - Obchodná technika
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Database250h - eco-index
  References (327) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (425) - ARTICLES
  (3) - eco-index
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (233) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.nákup elektronický
  Subject h.electronic purchase
  Eco-code339.18 - Obchodná technika
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 59  : Proces objednávky a platby za tovary a služby prostredníctvom elektronických médií.
  Database250h - eco-index
  References (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (26) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.obstarávanie
  Subject h.procurement - purchasing
  Eco-code658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Database250h - eco-index
  References (61) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (68) - ARTICLES
  (3) - eco-index
  (23) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.obstarávanie elektronické
  Subject h.electronic purchasing - electronic procurement
  Eco-code658.7 - Nákup. Obstarávanie
  339.18 - Obchodná technika
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 59  : Prostriedok na riešenie otázok zníženia administratívnych nákladov, celkového zníženia výdavkov na nákup tovarov a služieb a je prostriedkom na účinnú kontrolu jednotlivých transakcií.
  Database250h - eco-index
  References (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.podmienky dodacie
  Subject h.delivery conditions
  Eco-code339.18 - Obchodná technika
  65.02/.03 - Obchodné podmienky. Ceny. Tarify. Dohody
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 184  : Zmluvné podmienky, na základe ktorých sa má uskutočniť dodávka tovaru. Ide predovšetkým o spôsob dodávky, prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho a pod.
  Database250h - eco-index
  References (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) - ARTICLES
  (13) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.riadenie nákupu
  Subject h.purchase management
  Eco-code658.7 - Nákup. Obstarávanie
  339.18 - Obchodná technika
  Database250h - eco-index
  References (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ARTICLES
  (12) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.rozhodovanie nákupné
  Subject h.buying decision
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Database250h - eco-index
  References (98) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (75) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading