Search results

 1. Subject h.človek-počítač
  Subject h.man-computer
  Eco-code681.3.004.14 - Využitie počítačov
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.obchod elektronický
  Subject h.electronic commerce
  Eco-code339.18 - Obchodná technika
  681.3.004.14 - Využitie počítačov
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Look insteade-commerce
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 60  : Je kontinuálnou súčasťou, zložkou alebo podmnožinou e-biznisu. Používa sa na označenie akýchkoľvek obchodných procesov a transakcií uskutočňovaných buď úplne, alebo čiastočne prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, predovšetkým internetu.
  Database250h - eco-index
  References (388) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (545) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (185) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.využitie počítačov
  Subject h.application of computers
  Eco-code681.3.004.14 - Využitie počítačov
  Database250h - eco-index
  References (62) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (95) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (284) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (388) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading