Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005109 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date14.08.2018
  Database250h - eco-index
  References (192) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (525) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (593) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  (3) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (708) Catalogue documents - BOOKS
  (8) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.softvér
  Subject h.software
  Eco-code681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 316  : Pojem z oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií. Označuje programové vybavenie počítača. Programové vybavenie počítača (softvér) a technické vybavenie počítača (hardvér) sú základnými zložkami počítačového systému, teda počítača. Hardvér počítača plní svoju funkciu iba v spolupráci s príslušným programovým vybavením počítača - softvérom, bez neho nie je nástrojom na prácu s informáciami. Programy riadia činnosť počítača a sú prostriedkami komunikácie medzi človekom a počítačom, resp. medzi počítačmi navzájom.
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.