Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0001139 210v^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (1) Authority database - vendor
  Acq. Links (1) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov
  TownKošice
  See linkKatedra cudzích jazykov PHF EU
  KCJ PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
  corporation

  corporation

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (11) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (14) Catalogue documents - BOOKS
  (1000+) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie - zrušené
  TownKošice
  See linkKatedra ekonómie PHF EU
  KE PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie a manažmentu
  corporation

  corporation

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) Authority database - vendor
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (1) Objednávky - actv
  (1) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie a manažmentu
  TownKošice
  See linkKatedra ekonómie a manažmentu PHF EU
  PHFKEM
  PHF KEM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie - zrušené
  corporation

  corporation

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (15) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  (550) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra finančného riadenia podniku
  TownKošice
  See linkKatedra finančného riadenia podniku PHF EU
  KFRP PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra účtovníctva a financií
  corporation

  corporation

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (32) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (8) Catalogue documents - BOOKS
  (278) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (5) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
  TownKošice
  See linkKatedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU
  KHIaM PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód
  corporation

  corporation

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (8) Catalogue documents - BOOKS
  (57) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
  TownKošice
  See linkKatedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU
  KIaJK PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov
  corporation

  corporation

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (20) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (54) Catalogue documents - BOOKS
  (249) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód
  TownKošice
  See linkKatedra kvantitatívnych metód PHF EU
  KKM PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
  corporation

  corporation

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (45) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) Catalogue documents - BOOKS
  (1000+) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (7) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra manažmentu
  TownKošice
  See linkKatedra manažmentu PHF EU
  KM PHF
  KManaž PHF
  K manaž PHF
  Katedra manažmentu
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  corporation

  corporation

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (18) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (2) Catalogue documents - BOOKS
  (890) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu
  TownKošice
  See linkKatedra marketingu a obchodu PHF EU
  Katedra marketingu PHF EU
  KMrO PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania
  corporation

  corporation

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (9) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (6) Catalogue documents - BOOKS
  (545) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania
  TownKošice
  See linkKatedra obchodného podnikania PHF EU
  KOP PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu
  corporation

  corporation


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.