Search results

 1. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra informačného manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra informačného manažmentu FPM EU
  KIM
  EUBFPMKIM
  FPMKIM
  KIM FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  (317) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 2. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra manažmentu FPM EU
  FPM KPM
  KPM
  EUBFPMKPM
  FPMKPM
  KM FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (56) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 3. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU
  KMV
  KML
  EUBFPMKML
  FPMKML
  KMVaL FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (62) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (8) - BOOKS
  (580) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 4. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra podnikovohospodárska FPM EU
  FPM KPO
  KPO
  EUBFPMKPO
  FPMKPO
  KPH FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (154) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (33) - ARTICLES
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (46) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 5. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikových financií ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra podnikových financií FPM EU
  KPF
  EUBFPMKPF
  FPMKPF
  KPF FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (89) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 6. TitleVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
  TownBratislava
  See linkFakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví VŠE v Bratislave
  FERVO
  See alsoParent Term : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Later Caption Entry : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  NoteR. 1991 premenovaná na: Fakulta podnikového manažmentu
  Database210v - vendor
  References (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (196) - BOOKS
  corporation

  corporation