Search results

 1. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra aplikovanej informatiky FHI EU
  KAI
  EUBFHIKAI
  FHIKAI
  KAI FHI
  Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (54) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (9) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 2. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra matematiky FHI EU
  Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
  KMM
  EUBFHIKMM
  FHIKMM
  KM FHI
  KHIaM PHF
  Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky
  Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra matematiky
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Later Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (99) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (25) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (18) - BOOKS
  (429) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 3. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkEUBFHIKMA
  KMA FHI
  Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Katedra matematiky a aktuárstva FHI EU
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (1) - BOOKS
  (244) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 4. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra operačného výskumu a ekonometrie ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU
  KOV
  EUBFHIKOV
  FHIKOV
  KOVE FHI
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (213) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ARTICLES
  (29) - súbor autorít korporácií a akcií
  (12) - BOOKS
  (882) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 5. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra štatistiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra štatistiky FHI EU
  KSA
  KŠA
  EUBFHIKSA
  FHIKSA
  KŠ FHI
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (81) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (15) - súbor autorít korporácií a akcií
  (13) - BOOKS
  (767) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 6. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva ((Bratislava, Slovensko))
  See linkKatedra účtovníctva FHI EU
  FHI EU - KÚČ
  KÚČ
  See also Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Later Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (117) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (28) - BOOKS
  corporation

  corporation

 7. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra účtovníctva a audítorstva FHI EU
  KUA
  EUBFHIKUA
  FHIKUA
  KÚA FHI
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (74) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (8) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (10) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 8. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Veda-výskum-vzdelávanie, o.z. ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkVeda-výskum-vzdelávanie
  Vzdelávanie-veda-výskum
  Education-Science-Research
  Obrazovanije-nauka-issledovanije
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  corporation

  corporation