Search results

 1. TitleCentrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkCentrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave
  CĎV
  See alsoLater Caption Entry : Ekonomická univerzita v Bratislave. Bratislavská Business School. (Bratislava, Slovensko)
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Ústav ďalšieho vzdelávania ekonómov a manažérov pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (29) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - vendor
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (30) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 2. TitleEdičné stredisko EU ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Edičné stredisko Vysokej školy ekonomickej
  Database210v - vendor
  References (569) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - vendor
  (38) - BOOKS
  corporation

  corporation

 3. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Archív ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava 5
  See linkArchív EU v Bratislave
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  corporation

  corporation

 4. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Bratislavská Business School ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkBratislavská Business School EU v Bratislave
  BBS
  See alsoFormer Caption Entry : Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - vendor
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  corporation

  corporation

 5. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum informačných technológií ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava 5
  See linkCentrum informačných technológií EU
  CIT
  See alsoFormer Caption Entry : Ekonomická univerzita v Bratislave. Ústav výpočtovej techniky. (Bratislava, Slovensko)
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (1) - vendor
  corporation

  corporation

 6. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkCPČ a US EU v Bratislave
  Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave
  CPČaUS
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  corporation

  corporation

 7. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum protidrogových a poradenských služieb ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkCentrum protidrogových a poradenských služieb EU
  See also Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  corporation

  corporation

 8. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum štúdií východnej a juhovýchodnej Európy ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkCentrum štúdií východnej a juhovýchodnej Európy EU v Bratislave
  CSVaJVE
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - BOOKS
  corporation

  corporation

 9. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum telesnej výchovy a športu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava 5
  See linkCentrum telesnej výchovy a športu EU
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  corporation

  corporation

 10. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta aplikovaných jazykov ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkFakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Fakulta aplikovaných jazykov EU
  FAJ
  EUBFAJ
  FAJ
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Ekonomická univerzita v Bratislave. Ústav jazykov. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (129) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - súbor autorít korporácií a akcií
  (6) - vendor
  (4) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation