Search results

 1. TitleKatedra aplikovanej informatiky FHI
  See linkacronym : EUBFHIKAI
  See alsoParent Term : Fakulta hospodárskej informatiky
  Database210w - working place
  References (50) - súbor autorít osobných mien
  corporation

  corporation

 2. TitleKatedra matematiky a aktuárstva FHI
  See linkacronym : EUBFHIKMA
  See alsoParent Term : Fakulta hospodárskej informatiky
  Former Caption Entry : Katedra matematiky FHI
  Database210w - working place
  References (36) - súbor autorít osobných mien
  (1) - working place
  corporation

  corporation

 3. TitleKatedra matematiky FHI
  See linkacronym : EUBFHIKMM
  See alsoParent Term : Fakulta hospodárskej informatiky
  Later Caption Entry : Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Database210w - working place
  References (10) - súbor autorít osobných mien
  (1) - working place
  corporation

  corporation

 4. TitleKatedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  See linkacronym : EUBFHIKOV
  See alsoParent Term : Fakulta hospodárskej informatiky
  Database210w - working place
  References (39) - súbor autorít osobných mien
  corporation

  corporation

 5. TitleKatedra štatistiky FHI
  See linkacronym : EUBFHIKSA
  See alsoParent Term : Fakulta hospodárskej informatiky
  Database210w - working place
  References (36) - súbor autorít osobných mien
  corporation

  corporation

 6. TitleKatedra účtovníctva a audítorstva FHI
  See linkacronym : EUBFHIKUA
  Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU
  See alsoParent Term : Fakulta hospodárskej informatiky
  Former Caption Entry : Katedra účtovníctva FHI
  Database210w - working place
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (66) - súbor autorít osobných mien
  (1) - working place
  corporation

  corporation