Search results

Records found: 138  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0000556^"
 1. SPUSTOVÁ, Petra. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja ľudských zdrojov v NASES : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Nováková. Bratislava, 2018. 68 s.
  book

  book

 2. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13. 1/0112/13, VEGA, Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku.
  book

  book

 3. JURČOVÁ, Renáta. Komparácia systémov zdravotníctva Slovenskej republiky a Veľkej Británie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 68 s.
  book

  book

 4. MORAVČÍKOVÁ, Simona. Zdravotné poistenie na Slovensku a možnosti jeho modifikácie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 64 s.
  book

  book

 5. KOVÁČOVÁ, Lucia. Fungovanie a hospodárenie zdravotnej poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 69 s.
  book

  book

 6. KUSENDOVÁ, Petra. Systém zdravotnej starostlivosti vo vybranej krajine : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 54 s.
  book

  book

 7. TEPLÁ, Karina. Socioekonomické determinanty zdravia a ich vplyv na nákladovosť v zdravotníctve SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 48 s.
  book

  book

 8. ADAMEČKO, Michal. Finančná stabilizácia a následná transformácia nemocníc : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 61 s.
  book

  book

 9. MINÁRIKOVÁ, Alžbeta. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva SR : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 58 s.
  book

  book

 10. ONDRUŠEKOVÁ, Miriama. Vybrané determinanty zdravia vo väzbe na rizikové správanie obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 43 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.