Search results

 1. BOHUNICKÁ, Lucia. Odborníkov potrebujeme čoraz viac. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 9-13. apríla 2009, roč. 17, č. 69, s. 27.
  article

  article

 2. BOHUNICKÁ, Lucia. Energetika potrebuje mladých odborníkov. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 6. marca 2008, roč. 16, č. 47, s. 26.
  article

  article

 3. WARREN, C. C. - BOHUNICKÁ, Lucia. Change management and human factor : nuclear knowledge management, SAP nuclear project. In International conference on human resource development for introducing and expanding nuclear power programmes : Abu Dhabi, United Arab Emirates, 14-18 March 2010. - [s.l.] : International Atomic Energy Agency, 2010, s. 274-278.
  article

  article

 4. BOHUNICKÁ, Lucia. Optimalizácia procesu liberalizácie trhu s elektrinou na Slovensku v kontexte energetickej stratégie Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Igor Kosír. Bratislava, 2010. 170 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BOHUNICKÁ, Lucia. E-learning mení zvyklosti. In Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2009. ISSN 1336-9857, Február 2009, č. 2, s. 45.
  article

  article

 6. BOHUNICKÁ, Lucia. Zamestnanci majú možnosť byť pri obrovských investíciách. In Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii. - Bratislava : Euroreport plus, 2009. ISSN 1336-8796, 2009, roč. 11, č. Apríl, s. 53.
  article

  article

 7. BOHUNICKÁ, Lucia. Investície do ľudí: nábor a vzdelávanie. In Revue priemyslu, 2008, č. 2. Available on Internet: <http://www.seas.sk/tlacove-stredisko/2467/2534/18958.html>
  article

  article

 8. BOHUNICKÁ, Lucia. Energetika potrebuje mladých odborníkov. In Časopis pre elektrotechniku a energetiku. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2008. ISSN 1335-2547, 2008, roč. 14, č. 2, s. 6.
  article

  article

 9. KOSÍR, Igor et al. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky v podmienkach členstva a v Európskej únii : vedecká recenzovaná monografia č. 1 na záverečnú oponentúru grantového projektu VEGA č. 1/2640/05 (evid. č. 141) 2005-2007 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 145 s. VEGA 1/2640/05 Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnešiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni. ISBN 978-80-225-2455-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BOHUNICKÁ, Lucia. Informatizácia Slovenska. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2005 : nové obchodnopolitické prostredie SR a ČR po vstupe do EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2005. ISBN 80-225-2008-X, s. 56-61.
  article

  article