Search results

Records found: 1587  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0000884^"
 1. SOJKA, Pavol. Modelovanie sémantickej neurčitosti výpočtovou inteligenciou pre podporu rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 82 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MINÁRIKOVÁ, Erika. Klasifikácia údajov agregačnými funkciami : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 69 s.
  book

  book

 3. PILIAR, Peter. Testovanie exekučnej výkonnosti paralelnej aplikácie na clustri : diplomová práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2021. 56 s.
  book

  book

 4. PETRÁŠ, Samuel. Využitie rozšírenej reality v podnikovej praxi (augmented reality) : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rakovská. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 5. POLIVKA, Marek. On-line závislosti a potenciálne spôsoby ich riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2021. 74 s.
  book

  book

 6. SEKAN, Marek. Vytvorenie IoT siete z modulov Arduino a Raspberry : diplomová práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2021. 65 s.
  book

  book

 7. ŠÁNER, Peter. Porovnanie vplyvu EÚ na ekonomiku vybraných postkomunistických štátov : diplomová práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2021. 75 s.
  book

  book

 8. ROZGOŇ, Adam. Business intelligence reportovacie služby v MS Excel : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 69 s.
  book

  book

 9. SEKUCIOVÁ, Linda. Vytvorenie manuálu pre riadenie projektov podľa metodiky vo vybranej organizácií : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Horniaková. Bratislava, 2021. 72 s.
  book

  book

 10. MARHAVÝ, Martin. Implementácia vybraného optimalizačného algoritmu operačného výskumu v programovacom jazyku C : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2021. 74 s.
  book

  book