Search results

 1. KRASŇANSKÁ, Dominika. Analýza kľúčových slov s využitím viacrozmerných štatistických metód : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2021. 129 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. FOLTÁN, Filip. Vývoz tovarov a služieb Slovenskej republiky a jeho prognóza : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Komara. Bratislava, 2021. 47 s.
  book

  book

 3. CHUDÍK, Ľubomír. Analýza ekonomických ukazovateľov nákladnej a osobnej leteckej dopravy na Slovensku v rokoch 2008 – 2019 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2021. 46 s.
  book

  book

 4. MELKO, Pavol. Optimalizácia vybranej webovej stránky pomocou SEO : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Krasňanská. Bratislava, 2021. 46 s.
  book

  book

 5. MOLNÁROVÁ, Viktória. Dotazníkový výskum ako jedna z foriem získavania dát : bakalárska práca. Školiteľ: Romana Šipoldová. Bratislava, 2021. 52 s.
  book

  book

 6. NÉMOVÁ, Martina. Nerovnosť ako viacrozmerný problém v spoločnosti: súvislosť s otázkami ohľadom bývania : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2021. 53 s.
  book

  book

 7. BÁNIKOVÁ, Sofia. Analýza vnútrozemskej vodnej dopravy na Slovensku v rokoch 2008 – 2019 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2021. 57 s.
  book

  book

 8. BEDNAŘÍK, Andrej. Opisná štatistika a štatistická indukcia v Exceli : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Komara. Bratislava, 2021. 63 s.
  book

  book

 9. FICEK, Radoslav. Analyzovanie dát v programovacom jazyku Python : bakalárska práca. Školiteľ: Romana Šipoldová. Bratislava, 2021. 58 s.
  book

  book

 10. STACHURA, Peter. Optimalizácia vybranej webovej stránky pre vyhľadávače : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Krasňanská. Bratislava, 2021. 42 s.
  book

  book