Search results

 1. LUDWIG, Sven. Risiken bei Inbound-M&A-Transaktionen in der Volksrepublik China - Eine empirische Analyse vor dem Hintergrund ungleicher Informationsverteilung : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 134 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BAUER, Mathias R. Der „Index of economic sustainability“ als Indikator für den Grad ökonomischer Nachhaltigkeit von Unternehmen in unterschiedlichen Branchen : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. MICHALOV, Lukáš. Odhad nákladov kapitálu vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Polednáková. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book

 4. OREMUSOVÁ, Lucia. Firemné nástupníctvo – podnikanie rodinných podnikov v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 53 s.
  book

  book

 5. ORŠULÍKOVÁ, Anita. Finančná a kapitálová štruktúra vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Polednáková. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 6. PÁLDIOVÁ, Simona. Stav ekonomiky v európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2019. 74 s.
  book

  book

 7. PAVELKO, Patrik. Konkurenčný potenciál a dynamika podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 78 s.
  book

  book

 8. PAVELKOVÁ, Jana. Stanovenie hodnoty podniku kombinovanou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2019. 83 s.
  book

  book

 9. PELACHOVÁ, Natália. Stanovenie všeobecnej hodnoty vybraného podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2019. 81 s.
  book

  book

 10. PIŠNÝ, Patrik. Možnosti financovania poľnohospodárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 74 s.
  book

  book