Search results

Records found: 2092  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0000961^"
 1. KOVÁČ, Branislav. Vplyvy a dopady aplikácie BEPS na podniky v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2022. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. SMORADA, Marián. Spoľahlivosť finančných ukazovateľov pri predikcii bankrotu podnikov : habilitačná práca. Oponent: Rudolf Sivák... [et al.]. Bratislava, 2022. 125 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SCHULZE, Susanne. Standortmarketing – die Wirkung von Bildungsmessen auf den Veranstaltungsort : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2021. 128 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. POLEČOVÁ, Petra. Alokácia dlhových zdrojov v prostredí nízkych úrokových sadzieb : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Polednáková. Bratislava, 2021. 151 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KASMAN, Robert. Financovanie MSP štandardnými a alternatívnymi zdrojmi : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2021. 93 s.
  book

  book

 6. JASOVSKÁ, Tatiana. Variabilita finančných výsledkov vybraných odvetví a jej závislosť od vývoja makroekonomických ukazovateľov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2021. 61 s.
  book

  book

 7. HAVLAS, Dávid. Základné úrokové miery centrálnych bánk : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2021. 46 s.
  book

  book

 8. KOLLÁROVÁ, Natália. Tvorba obchodného systému pre obchodovanie na devízovom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Badura. Bratislava, 2021. 74 s.
  book

  book

 9. KOMÁR, Matej. Crowfunding- alternatívny internetový zdroj financovania : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2021. 48 s.
  book

  book

 10. MOKOŠOVÁ, Kristína. Financovanie začínajúceho podniku úverom : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.