Search results

Records found: 2091  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0000961^"
 1. KOVÁČ, Branislav. Vplyvy a dopady aplikácie BEPS na podniky v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2022. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KASMAN, Robert. Financovanie MSP štandardnými a alternatívnymi zdrojmi : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2021. 93 s.
  book

  book

 3. JASOVSKÁ, Tatiana. Variabilita finančných výsledkov vybraných odvetví a jej závislosť od vývoja makroekonomických ukazovateľov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2021. 61 s.
  book

  book

 4. HAVLAS, Dávid. Základné úrokové miery centrálnych bánk : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2021. 46 s.
  book

  book

 5. KOLLÁROVÁ, Natália. Tvorba obchodného systému pre obchodovanie na devízovom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Badura. Bratislava, 2021. 74 s.
  book

  book

 6. KOMÁR, Matej. Crowfunding- alternatívny internetový zdroj financovania : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2021. 48 s.
  book

  book

 7. MOKOŠOVÁ, Kristína. Financovanie začínajúceho podniku úverom : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book

 8. IMERI, Jakub. Hodnotenie efektívnosti cirkulárnej ekonomiky na Slovensku a EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2021. 84 s.
  book

  book

 9. ZÁTOPKOVÁ, Lucia. Analýza likvidity vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2021. 40 s.
  book

  book

 10. FEDÁK, Kamil. Analýza finančnej situácie vybraného podniku so zameraním na ukazovatele rentability : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2021. 42 s.
  book

  book