Search results

 1. BLAŠKOVÁ, Katarína. Využitie opčných modelov pri hodnotení úverovej spôsobilosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 70 s.
  book

  book

 2. ČAPUŠKOVÁ, Lívia. Stanovenie všeobecnej hodnoty vybraného podniku porovnávacou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2020. 62 s.
  book

  book

 3. ČERVENKO, Branislav. Stanovenie hodnoty podniku výnosovou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2020. 87 s.
  book

  book

 4. ČULEN, Radovan. Obstarávanie verejnej infraštruktúry prostredníctvom PPP projektov : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2020. 61 s.
  book

  book

 5. DAMOVÁ, Nikola. Finančné aspekty startupov pôsobiacich v oblasti zdieľanej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2020. 68 s.
  book

  book

 6. DOBOŠOVÁ, Miroslava. Holdingová štruktúra ako nástroj riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book

 7. BABJAKOVÁ, Kristína. Predpoklady využitia outsourcingu finančných procesov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 73 s.
  book

  book

 8. ĎURAK, Pavol. Stanovenie hodnoty synergických efektov pri zlučovaní podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 68 s.
  book

  book

 9. ÉNEKESOVÁ, Frederika. Vzťah finančnej výkonnosti a právnej formy podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2020. 105 s.
  book

  book

 10. FORROVÁ, Nikola. Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book