Search results

 1. KLIMEK, Miroslav. Rozhodovanie o investičnom prístupe v akciovom portfóliu pre vybraný profil investora : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2020. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ČAKANOVÁ, Lucia. Moderné nástroje a techniky marketingovej komunikácie - influencer marketing : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 117 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. LONDÁK, Ján. Diskonty a prémie v ohodnocovaní podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. LUKAČKOVÁ, Andrea. Faktory determinujúce krátkodobú bonitu odberateľa a návrh ratingového modelu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. NOVYSEDLÁK, Martin. Využitie vernostných systémov pri vyvolaní impulzívneho nákupu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 133 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. PEKÁR, Miroslav. Rozhodovanie o poistení podnikových rizík - výskum relevantných špecifík : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. VEDEJ, Mojmir. Vplyv odchodu krajiny sídla poisťovne z EÚ na manažment novozaloženej poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 145 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. HOSPODÁROVÁ, Zuzana. Finančné ciele v riadení finančných procesov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 35 s.
  book

  book

 9. IMRICH, Dávid. Tvorba obchodného systému : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Badura. Bratislava, 2020. 61 s.
  book

  book

 10. IVANČOVÁ, Monika. Podnikanie fyzických osôb v SR z hľadiska daňových a odvodových povinností : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2020. 56 s.
  book

  book