Search results

Records found: 1008  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0000963^"
 1. BÉREŠOVÁ, Juliana. Diverzita determinantov ovplyvňujúcich inovačnú výkonnosť krajín : dizertačná práca. Školiteľ: Emília Duľová Spišáková. Košice, 2022. 136 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MAGYAROVÁ, Dominika. Zhodnotenie projektov na podporu zamestnanosti absolventov vysokoškolského vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2021. 91 s.
  book

  book

 3. RUDÝ, Stanislav. Environmentálne dane a ich vplyv na životné prostredie a environmentálnu výkonnosť vo vybraných krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2021. 85 s.
  book

  book

 4. CHROBÁK, Marián. Ekonomické zhodnotenie investičných aktivít podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2021. 58 s.
  book

  book

 5. MOŠKOVÁ, Juliána. Zhodnotenie ekonomických aktivít podniku s využitím manažérstva kvality : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2021. 62 s.
  book

  book

 6. PETIK, Lukáš. Vybrané aspekty využitia odpadovej biomasy na výrobu energie : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2021. 63 s.
  book

  book

 7. PALAŠTA, Marek. Zhodnotenie finančnej výkonnosti podniku s ohľadom na konkurenčné prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2021. 88 s.
  book

  book

 8. NAĎOVÁ, Nikola. Domáce a medzinárodné prístupy k hodnoteniu podnikateľského prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 96 s.
  book

  book

 9. BUDZÁKOVÁ, Katarína. Podnikateľské prostredie krajín Vyšehradského regiónu z pohľadu Svetovej banky : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 108 s.
  book

  book

 10. KOTRÁDYOVÁ, Simona. Nakladanie s komunálnym odpadom vo vybranom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2021. 62 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.