Search results

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. Editor: Roman Lacko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 121 s. ISBN 978-80-225-4780-2.
  electonic book

  electonic book

 3. BAJČIOVÁ, Vladimíra. Metódy operačnej analýzy v riešení dopravných úloh : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2020. 43 s.
  book

  book

 4. DITTELOVÁ, Klaudia. Ekonomické hľadiská využitia biomasy na výrobu elektrickej energie v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2020. 47 s.
  book

  book

 5. BESTER, Štefan. Vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2020. 55 s.
  book

  book

 6. BREZNAYOVÁ, Stanislava. Využívanie fondov EÚ na podporu výskumu, vývoja a inovácií v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Duľová Spišáková. Košice, 2020. 50 s.
  book

  book

 7. BARAN, Michal. Možnosti financovania bývania v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2020. 47 s.
  book

  book

 8. BŽANOVÁ, Klaudia. Ekonomicko-environmentálne aspekty nakladania s odpadom v meste Michalovce : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2020. 33 s.
  book

  book

 9. GREJTÁKOVÁ, Miroslava. Analýza vývoja vkladov a úverov v bankách na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2020. 63 s.
  book

  book

 10. GROMANOVÁ, Jana. Vývoj úverov v bankách na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2020. 58 s.
  book

  book