Search results

 1. BECKOVÁ, Jarmila. Riadenie nákladov, výnosov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v spoločnosti TOMIFA, spol. s. r. o : diplomová práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 86 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. JANIČOVÁ, Daniela. Manažment nákladov a možnosti ich znižovania vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. JANOVČÍKOVÁ, Dominika. Vplyv nákladov na výsledok hospodárenia v spoločnosti s r.o : diplomová práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 75 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. LIČÁKOVÁ, Ivana. Rozpočtovanie nákladov vo vybranej účtovnej jednotke : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2014. 66 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ŠIMONOVIČOVÁ, Dominika. Riadenie režijných nákladov a možnosti ich znižovania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2014. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. PARNAHAJ, Kamil. Zdaňovanie príjmov z podnikateľskej činnosti v SR v porovnaní s vybranými krajinami EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 84 s.
  book

  book

 7. ANĎALOVÁ, Tímea. Teoretické a praktické aspekty zdaňovania príjmov FO a PO v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 99 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. RASLAVSKÁ, Martina. Daňové a odvodové zaťaženie podnikateľských subjektov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 60 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. BARANOVÁ, Magdaléna. Daňové záväzky vyplývajúce zo zúčtovacích vzťahov so zamestnancami : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2014. 69 s.
  book

  book

 10. VINCEJ, Michal. Oceňovanie a vykazovanie finančného majetku v účtovnej závierke podniku zostavenej podľa IAS/IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 59 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book