Search results

 1. LUPTÁKOVÁ, Alžbeta. Predikcia bankrotu podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. IVANIČKOVÁ, Mariana. Hodnotenie efektívnosti špecializovaných nemocničných zariadení : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 115 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. GRÜLLINGOVÁ, Mária. Vplyv diverzifikácie poskytovaných služieb na efektívnosť zdravotníckeho zariadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2016. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Aspekty vplyvu privátnych značiek obchodných reťazcov na konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2015. 113 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KOPRIVŇÁKOVÁ, Katarína. Energetická a ekonomická efektívnosť konverzie foriem biomasy v komparácii s fosílnymi palivami : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2014. 67 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. UHRIN, Matúš. Marketingová stratégia spoločnosti UNIXE, s. r. o. : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2014. 68 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. NEUPAUEROVÁ, Simona. Spotreba energie, klimatické zmeny a energetická chudoba : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2014. 74 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BAŇASOVÁ, Jana. Obchodovanie s elektrickou energiou a možné dopady zavedenia inteligentných sietí (Smart Grids) : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2014. 75 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. KUBUŠOVÁ, Anna. Jadrová energia a jej vplyv na ekonomický rast v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2014. 99 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BERNÁTOVÁ, Patrícia. Uplatňovanie vybraných nástrojov marketingového mixu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 99 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book