Search results

 1. LUPTÁKOVÁ, Alžbeta. Predikcia bankrotu podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. IVANIČKOVÁ, Mariana. Hodnotenie efektívnosti špecializovaných nemocničných zariadení : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 115 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. GRÜLLINGOVÁ, Mária. Vplyv diverzifikácie poskytovaných služieb na efektívnosť zdravotníckeho zariadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2016. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Aspekty vplyvu privátnych značiek obchodných reťazcov na konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2015. 113 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. FABINYOVÁ, Radka. Aplikácia metód ekonomickej analýzy pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť podnikov v danom odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2014. 123 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. SCHLEGELOVÁ, Michaela. Marketingová komunikácia podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2014. 33 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. POPOVIČOVÁ, Simona. Uplatnenie vybraných nástrojov marketingového mixu v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Dzuričková. Košice, 2014. 49 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. MUCHA, Martin. Sociálna sieť ako jedna z foriem propagácie v súčasnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Mariana Ivaničková. Košice, 2014. 53 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. SKOKANOVÁ, Eva. Aplikácia CRM v podniku služieb a hodnotenie efektívnosti CRM : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2014. 54 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. LENGYELOVÁ, Viktória. Etnocentrizmus spotrebiteľov pri nákupe mliečnych produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Gajdoš. Košice, 2014. 61 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book