Search results

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Available on Internet: <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  electronic journal

  electronic journal

 2. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Hodnotenie inovačných projektov : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Mizla. Košice, 2020. 111 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SZABÓOVÁ FECSUOVÁ, Karina. Hodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Šefčíková. Košice, 2020. 61 s.
  book

  book

 4. ŠALAGOVIČ, Peter. Rodové diferencie v prejavoch sociálnej a emocionálnej inteligencie v manažérskom ponímaní : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2020. 47 s.
  book

  book

 5. ŠIMKOVÁ, Diana. Hodnotenie interného prostredia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Barlašová. Košice, 2020. 53 s.
  book

  book

 6. TABIŠOVÁ, Natália. Manažment strategickej výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2020. 59 s.
  book

  book

 7. TEŠLOVÁ, Lívia. Rozvoj exportných aktivít vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Barlašová. Košice, 2020. 58 s.
  book

  book

 8. TIRPÁKOVÁ, Jana. Vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2020. 61 s.
  book

  book

 9. ZUPKO, Štefan. Riadenie inovácií vo výrobných podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Šefčíková. Košice, 2020. 43 s.
  book

  book

 10. TÓTHOVÁ, Tímea. Manažérstvo výroby vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2020. 54 s.
  book

  book