Search results

 1. Digitalizácia podnikov a aplikovanie digitálnych technológií v podnikových procesoch : recenzovaný zborník vedeckých statí. Diana Bednarčíková a kolektív ; recenzenti: Vladimír Bolek, Terézia Romanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 85 s. [4,4 AH]. ISBN 978-80-225-4889-2. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. VELEBNÝ, Juraj. Informačný systém podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2021. 42 s.
  book

  book

 3. FRITZ, Vanesa. Využitie informačno-komunikačných technológií v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2021. 49 s.
  book

  book

 4. FORMELA, Adam. Využitie informačného systému vo vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2021. 56 s.
  book

  book

 5. HARŠÁNY, Andrej. Aplikačné oblasti systémov business intelligence : diplomová práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2021. 75 s.
  book

  book

 6. KOVÁČOVÁ, Slavomíra. Optimalizácia vybraného podnikového procesu : diplomová práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2021. 82 s.
  book

  book

 7. KOHÚTIK, Marek. Využitie systémov business intelligence v riadení podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2021. 63 s.
  book

  book

 8. MITUNÍKOVÁ, Simona. Využitie aplikácií MS Office v manažmente malého podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2021. 51 s.
  book

  book

 9. VATOLÍK, Martin. Vizualizácia podnikových dát v riadení podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2021. 59 s.
  book

  book

 10. PAŠKA, Richard. Využitie business intelligence systémov v plánovaní a rozhodovaní podniku : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book