Search results

Records found: 778  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0000992^"
 1. HRNČIAR, Michal. Zamestnanosť, nové výzvy a riešenia na slovenskom trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2022. 102 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. PONGRÁCZ, Eva. Etablovanie a rozvoj konceptu sociálnej ekonomiky v krajinách Európskej únie s akcentom na SR : habilitačná práca. Oponent: Gabriela Korimová... [et al.]. Bratislava, 2022. 173 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. MOJOVIĆ, Iva. Integrácia srbských migrantov na slovenský trh práce : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2021. 55 s.
  book

  book

 4. ŠIKULOVÁ, Jana. Poskytovanie sociálnych služieb zameraných na starostlivosť o seniorov v Trnavskom kraji : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2021. 41 s.
  book

  book

 5. KLIMOVÁ, Martina. Súčasné metódy výberu a získavania zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2021. 52 s.
  book

  book

 6. MURGIA, Maria Giulia. Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a pracovné miesta : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 7. ŠTRBKOVÁ, Radoslava. Opatrenia na zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí v Európskej únii : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2021. 49 s.
  book

  book

 8. ŠTRONCEROVÁ, Jana. Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže v SR - príležitosti a výzvy : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2021. 47 s.
  book

  book

 9. KRIZSANOVÁ, Lea Zuzana. Employer branding ako nástroj zvyšovania atraktivity zamestnávateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2021. 49 s.
  book

  book

 10. SALÁTOVÁ, Barbora. Prínosy a riziká života seniorov v domácom prostredí : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2021. 44 s.
  book

  book