Search results

Records found: 819  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0000992^"
 1. HARMAN, Jakub. Gender segregation in the EU labor market : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2023. 204 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. DAŇOVÁ, Lívia. Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2023. 57 s.
  book

  book

 3. ZEMANOVÁ, Linda. Rodová nerovnosť v odmeňovaní v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Harman. Bratislava, 2023. 71 s.
  book

  book

 4. ŠPAKOVÁ, Stanislava. Diskriminácia na trhu práce vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Harman. Bratislava, 2023. 53 s.
  book

  book

 5. RIECKÁ, Beatrix. Sociálne vylúčenie a chudoba v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2023. 51 s.
  book

  book

 6. SZAKÁL, Filip. Vplyv pandémie Covid-19 na rodové nerovnosti na trhu práce vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Harman. Bratislava, 2023. 52 s.
  book

  book

 7. MECHÁČEK, Michal. E-learning a jeho formy využívané v univerzitnom vzdelávaní počas pandémie Covid-19 : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Polonyová. Bratislava, 2023. 46 s.
  book

  book

 8. BALÁŽOVÁ, Alžbeta. Sociálne podnikanie a jeho špecifiká : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongráczová. Bratislava, 2023. 44 s.
  book

  book

 9. PYLYPENKO, Yuliia. Vzdelávanie dospelých v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Polonyová. Bratislava, 2023. 60 s.
  book

  book

 10. ÁBELOVÁ, Tamara. Vplyv pandémie Covid-19 na nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v Slovenskej republike a v Dánsku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Milena Schubertová. Bratislava, 2023. 47 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.