Search results

 1. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Lukáš. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. - Registrovaný: Web of Science. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, pp. 96-120 online. VEGA 1/0688/20.
  article

  article

 2. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Ivan. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 96-120.
  article

  article

 3. BELANOVÁ, Katarína - GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. “Too Much Debt Will Kill You”: Although Not in Central Europe, Yet. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 981-1001 online. VEGA 1/0688/20.
  article

  article

 4. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Marek Niňaj. 3. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 130 s. [4,838 AH]. ISBN 978-80-225-4750-5.
  electonic book

  electonic book

 5. CSINGER, Tímea. Zmeny v štruktúre bilancie komerčných bánk v novom ekonomickom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 6. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Marek Niňaj. 3., rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 130 s. [4,84 AH]. ISBN 978-80-225-4615-7. [Copy count : 13, currently available 5, at library only 2]
  book

  book

 7. DIMISHKOVSKI, Nikola. Determinants that influence bank profitability : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 28 s.
  book

  book

 8. BERZÉTY, Peter. Bezpečné aktíva - ich úloha a funcia v ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 75 s.
  book

  book

 9. MAJER, Lukáš. Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SIVÁK, Rudolf et al. Riziko vo financiách a v bankovníctve. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Katarína Belanová. 5. vydanie, prepracované, rozšírené a upravené. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 485 s. [25,82 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-45-4. [Copy count : 20, currently available 10, at library only 3]
  book

  book