Search results

 1. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Globálne firmy môžu u nás výraznejšie bodovať. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 7-8, s. 24-25.
  article

  article

 2. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Konkurentom už nie je krajina, ale celý svet. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 7-8, s. 30-31.
  article

  article

 3. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Na konci tunela je nádej. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 7-8, s. 12-13.
  article

  article

 4. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Aj na internete vládnu Vianoce. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 7-8, s. 16-17.
  article

  article

 5. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Zmenila štandardy nakupovania. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 7-8, s. 18.
  article

  article

 6. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Náladu ovplyvňujú inflácia a dlhy. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 5, s. 22.
  article

  article

 7. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Pravda bude niekde v strede. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 6, s. 8-9.
  article

  article

 8. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Cesta k udržateľnej produkcii je nezvratná. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 6, s. 25.
  article

  article

 9. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Zaveste si svoje správanie do obývačky. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1335-9266, 2010, roč. 14, č. 4, s. 20-21.
  article

  article

 10. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Surfujeme stále viac. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1335-9266, 2010, roč. 14, č. 5, s. 8-9.
  article

  article